Gyermek programjaink

A zsidóság iránt érdeklődő gyermekek között kiemelten játékos tanulást szervezünk egy, az ünnepek köré szervezett programsorozattal. Minden program, ergo minden ünnep megünneplése más és más játékos formában történik, mindig kapcsolódik hozzá étkezés, mindig kapcsolódik hazavihető emlék. Egy-egy tanéven belül motivációs láncra fűzve épülnek egymásra a programok.

- Mindamellett, hogy bővül a gyermekek judaisztikai ismeretei, erősítése erősödik identitástudatuk. A közös élmény erős barátságokat segít kialakulni a gyermekek között. A programjaink egyszerre biztosítják a gyermekek egyéni fejlődését mind tudásban, mind szociális kompetenciákban és biztosítanak számára olyan közösségi élményeket, amik megerősítik identitását, elmélyítik a zsidósághoz való kapcsolódását.


Pesach

- Helyszín: Dózsa körzet
- Esemény: A gyermekek zenés-bulis tanszéderen vesznek részt, ahol minden epizódhoz csatlakozik egy-egy dal, olyan előadóktól, mint pl.: Six13, Maccabeats.
A dalokat felíratozni tervezzük, hogy értsék miért humoros, miként kapcsolódik

Pesachoz. Az eseményeket el is játsszuk majd, hasonlatosan a középkori kilékben oly gyakori szokással, melyet a sok szfaradi közösség őriz a mai napig is. Szerepjáték szerűen megjelenítődik a fáraó udvara, a Sás tenger, a nép vonulása a tűz és füstoszlopok között. Szeretnénk, hogy a gyermekek mélyebben átérezzék a szabadulást/szabadságot, a zsidóság néppé alakulásának folyamatát, Mózes nagyságát.

Savuot
Helyszín: Bethlen körzet
Esemény: A fő mondanivalónk, hogy a gyermekek megértség a törvényeire váró népet, a törvények jelentőségét önnön korukban és ma. A játék centrumában a kézműveskedés áll, ami nem merül ki a virágdíszekben. Az ünnepi hagyományokat felelevenítve eljutunk egészen a saját sajt készítéséig különböző ízesítésekkel.

Jom Jerushalaim/Cahal/ haSoa
a Soa emlékezete nem maradhat ki, nem feledhetjük az emlékezést. Programunkban a tragédia árnyékát Izraellel, a Cahali hősökkel oldjuk. Rengeteget fokunk tanulni játszva Izraelről. A program lebonyolításában az Izrael, mint tantárgy tanításának kutatásával foglalkozó I-Centernek és a CIE –Center for Israel Education- a Diaszpóra Minisztérium felkérésére elindított Yom Jisreal by Posters-kutatása nyújt segítséget.

Ezt a tematikát folytatjuk az év többi ünnepén is a következő tanévben.

A tanévet sajátos akadályversennyel tervezzük zárni,  bevonva a szülőket, végigvezetjük a gyerekeket Budapest zsidó nevezetességein, ahol játékos nyomozáson vesznek részt , hogy megkeressék az elveszett b’szimen bikslit…..Azonban ennek a terve még szigorúan titkos, nem szeretnénk akadályozni a nyomozás lefolytatását….